• Polski
 • English
 • +48 17 875 13 00 contact@qmstorm.com
  Oprogramowanie QMS a certyfikacja ISO 9001. Jak informatyczny program do zarządzania jakością może pomóc w uzyskaniu certyfikatu?

  Oprogramowanie QMS a certyfikacja ISO 9001. Jak informatyczny program do zarządzania jakością może pomóc w uzyskaniu certyfikatu?

  07.08.2023r.

  Utrzymanie wysokiej jakości jest kluczowym czynnikiem sukcesu na współczesnym rynku. Ewoluujące oczekiwania klientów, a także rosnąca konkurencja sprawia, że organizacje nieustannie dążą do doskonalenia swoich procesów, produktów i usług. Jednym z najważniejszych narzędzi, które wspiera ten proces, jest System Zarządzania Jakością (QMS) zgodny z międzynarodowym standardem ISO 9001. Jednak jego wdrożenie i utrzymanie jest złożonym procesem, który wymaga zaangażowania całego zespołu i odpowiedniego wsparcia technologicznego.

  W niniejszym artykule skupimy się na roli informatycznych programów do zarządzania jakością w kontekście certyfikacji ISO 9001. Omówimy, jakie funkcje oferują oraz jak mogą pomóc w skutecznym wdrożeniu i utrzymaniu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.

  Co to jest QMS?

  QMS (Quality Management System, System Zarządzania Jakością) to strukturalny i zintegrowany system zarządzania, który wspomaga organizacje w osiągnięciu i utrzymaniu określonego poziomu jakości w procesach, produktach lub usługach. QMS może być wdrażany w różnych rodzajach organizacji, niezależnie od ich wielkości czy branży. Może być stosowany zarówno w firmach produkcyjnych, usługowych, jak i organizacjach non-profit.

  Co to jest certyfikacja ISO 9001?

  Certyfikacja ISO 9001 to proces, który sprawdza i potwierdza, że firma spełnia wszystkie wymogi normy ISO 9001. Nie jest ona obowiązkowa, jednak wiele organizacji decyduje się na wdrożenie normy i uzyskanie certyfikatu. W tym celu jednostka certyfikująca (niezależna akredytowana firma) przeprowadza audyt, w trakcie którego sprawdza się dokumenty i praktyki organizacji, aby upewnić się, że są one zgodne z wymaganiami standardu ISO 9001. Po pozytywnym wyniku audytu, organizacja otrzymuje certyfikat potwierdzający zgodność z ISO 9001, który jest ważny przez określony czas i podlega regularnym audytom okresowym.

  Więcej o certyfikacji przeczytasz w Certyfikacja ISO 9001.

  Informatyczne programy do zarządzania jakością

  Informatyczny program do zarządzania jakością to oprogramowanie stworzone w celu usprawnienia procesów związanych z zarządzaniem jakością w organizacjach. Programy tego typu wspierają wdrażanie i utrzymanie QMS, pomagają w spełnieniu wymogów normy ISO 9001 oraz wspomagają organizacje w osiąganiu lepszych wyników w zakresie jakości produktów i usług.

  Informatyczny program do zarządzania jakością a certyfikacja ISO 9001

  Informatyczny program do zarządzania jakością stanowi niezwykle wartościowe narzędzie w procesie uzyskania certyfikatu ISO 9001. Może on zapewnić narzędzia, które ułatwią gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie informacji wymaganych przez normę ISO 9001, a także pomóc w monitorowaniu i udoskonalaniu procesów biznesowych.

  Wprowadzenie informatycznego programu do QMS jest korzystne również po uzyskaniu certyfikatu ISO 9001, ponieważ pozwala na ciągły rozwój i dostosowanie systemu zarządzania do zmieniających się wymagań i potrzeb organizacji.

  Kluczowe zalety informatycznego programu do zarządzania jakością.

  Centralizacja i zarządzanie dokumentacją

  Informatyczne systemy QMS umożliwiają centralizację dokumentów, takich jak procedury, instrukcje, raporty audytów i rejestry niezgodności. Dzięki temu wszystkie dokumenty są w jednym miejscu, uporządkowane i udostępnione jedynie uprawnionym osobom.

  Automatyzacja procesów i workflow

  Informatyczny program do zarządzania jakością to przede wszystkim automatyzacja wielu procesów związanych z jakością, np. zatwierdzanie dokumentów, ocena dostawców, rejestracja niezgodności, obsługa reklamacji, czy wnioskowanie o działania korygujące. Systemy te także  mogą automatycznie przypominać o planowanych audytach, terminach przeglądów, a także monitorować wskaźniki jakościowe w czasie rzeczywistym.

  Monitorowanie działań korygujących i zapobiegawczych

  Informatyczne programy do zarządzania jakością QMS to także duże ułatwienie w kwestii śledzenia działań korygujących i zapobiegawczych. Odpowiednie moduły wspomagają szybką reakcję, analizę i wdrożenie działań zapobiegawczych.

  Śledzenie wydajności i wskaźników jakościowych

  Systemy QMS pozwalają na monitorowanie kluczowych wskaźników jakościowych (KPI) oraz wydajności procesów. Dzięki temu organizacja cały czas ma dostęp do danych umożliwiających identyfikację obszarów wymagających usprawnień.

  Zarządzanie szkoleniami i kompetencjami

  Programy QMS posiadają moduły, które pozwalają na zarządzanie szkoleniami dla pracowników – ich  organizację i zarządzanie wewnątrz organizacji, a także monitorowanie uczestnictwa i wyników szkoleń. Co ważne, pracodawca ma również wgląd w kompetencje personelu, dzięki czemu może upewnić się, że dane osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swoich zadań. Co z kolei przyczynia się do zwiększenia skuteczności zespołu i jakości dostarczanych usług lub produktów.

  Zarządzanie audytami

  Moduł audytów pozwala na planowanie, przeprowadzanie i monitorowanie audytów wewnętrznych. Można w nim przechowywać raporty z audytów, rejestrować niezgodności oraz śledzić wdrażane działania korygujące.

  Reklamacje klientów

  Moduł umożliwia rejestrację, śledzenie i obsługę reklamacji od klientów. Pozwala na analizę przyczyn i podjęcie odpowiednich zapobiegawczych.

  Zarządzanie dostawcami

  System do QMS może zawierać moduł do zarządzania dostawcami, w którym przechowywane są informacje o dostawcach, ich ocena, audyty oraz śledzenie działań korygujących.

  Wdrażanie programu do zarządzania jakością QMS w kontekście certyfikacji ISO 9001

  Wdrażanie informatycznego programu do zarządzania jakością QMS w kontekście certyfikacji ISO 9001, wymaga dobrze zaplanowanego i zorganizowanego podejścia. Kluczowe jest zrozumienie wymagań standardu, dostosowanie programu do specyficznych potrzeb organizacji, przeszkolenie personelu oraz ciągłe monitorowanie i doskonalenie systemu jakości. Należy pamiętać, że uzyskanie certyfikacji ISO 9001 nie jest jednorazowym zadaniem, ale ciągłym procesem, który pozwala osiągnąć wysoki poziom jakości, efektywność i zaufanie klientów.

  Oto kroki, które warto uwzględnić podczas wdrażania programu do zarządzania jakością w celu uzyskania certyfikacji ISO 9001:

  1. Zrozumienie wymagań ISO 9001. Pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z wymaganiami standardu ISO 9001. Zespół odpowiedzialny za wdrożenie oprogramowania do QMS powinien rozumieć, jakie elementy standardu mają zastosowanie w danej organizacji i jakie działania należy podjąć, aby je spełnić.
  2. Analiza istniejących procesów. Warto przeprowadzić analizę istniejących procesów w organizacji, aby zidentyfikować obszary, które wymagają usprawnienia i dostosowania do wymagań ISO 9001.
  3. Określenie zakresu systemu do QMS. Następnie zespół musi zdefiniować zakres, czyli obszar, na który zostanie skoncentrowana certyfikacja. Warto wybrać kluczowe procesy i dziedziny działalności, które mają największy wpływ na jakość produktów lub usług oraz zadowolenie klientów.
  4. Wybór odpowiedniego programu do QMS. Wybór odpowiedniego programu do QMS jest kluczowy dla sukcesu wdrożenia. Program powinien być dostosowany do specyficznych potrzeb organizacji, łatwy w obsłudze oraz zawierać niezbędne funkcje i moduły związane z zarządzaniem jakością.
  5. Zaplanowanie wdrożenia. Należy opracować plan wdrożenia oprogramowania, który określi harmonogram działań, obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych osób oraz środki niezbędne do wdrożenia systemu. Plan powinien uwzględniać szkolenie personelu, audyty wewnętrzne i inne kluczowe etapy.
  6. Szkolenie personelu. Wdrożenie programu do zarządzania jakością  wymaga odpowiedniego przeszkolenia personelu w zakresie jego obsługi, ale także zrozumienia zasad  i wymogów normy ISO 9001.
  7. Implementacja. Następnie przystępujemy do implementacji, czyli wprowadzenia programu do codziennej pracy organizacji. Proces ten powinien być stopniowy, szczególnie w większych firmach, aby uniknąć zakłóceń w funkcjonowaniu organizacji.
  8. Monitorowanie i ocena. Po wdrożeniu programu do zarządzania jakością, konieczne jest ciągłe monitorowanie i ocena jego skuteczności.
  9. Ciągłe doskonalenie. Proces wdrażania ISO 9001 nie kończy się wraz z uzyskaniem certyfikatu. Organizacja powinna dążyć do ciągłego doskonalenia zarówno systemu jakości, jak i całej organizacji. Analiza wyników, feedback od klientów i podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych powinno być stałym elementem działania. Dlatego warto wybrać program do zarządzania jakością, który ma możliwość rozbudowy i dopasowania modułów do indywidualnych potrzeb.
  QMS System do zarządzania dokumentacja
  Opublikowano
  Umieszczono w kategoriach: Blog

  Kontakt

  Masz jakieś pytania?
  Zainteresowała Cię oferta naszego systemu?
  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego!

   *pola wymagane

   Please prove you are human by selecting the flag.