• Polski
 • English
 • +48 17 875 13 00 contact@qmstorm.com
  Certyfikacja ISO 9001

  Certyfikacja ISO 9001

  29.05.2023r.

  Certyfikat ISO 9001 to oficjalne potwierdzenie, że firma spełnia wszystkie wymogi tej normy. Jest on szczególnie ważny dla firm, które chcą konkurować na globalnym rynku i budować swoją reputację jako dostawca produktów i usług o wysokiej jakości. W tym artykule przybliżymy, jak wygląda proces certyfikacji i jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać certyfikat ISO 9001.

  Kto przyznaje certyfikat ISO 9001?

  Certyfikat ISO 9001 przyznaje niezależna organizacja certyfikująca, zwana jednostką certyfikującą. Jednostki certyfikujące działają zgodnie z międzynarodowymi standardami, a ich głównym celem jest potwierdzenie, że system zarządzania jakością organizacji spełnia wymagania normy ISO 9001.

  Jednostki certyfikujące są akredytowane przez organizacje akredytacyjne, które są odpowiedzialne za nadzór nad ich działalnością. Organizacje akredytacyjne dbają o to, aby jednostki certyfikujące spełniały określone standardy i wykazywały odpowiednie kompetencje w zakresie certyfikowania systemów zarządzania jakością.

  Przed wyborem jednostki certyfikującej warto sprawdzić, czy jest ona akredytowana przez odpowiednią organizację akredytacyjną i czy ma odpowiednie doświadczenie i kompetencje w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością.

  W Polsce nadzór nad jednostkami certyfikującymi sprawuje Polskie Centrum Akredytacji (PCA). PCA to organizacja non-profit powołana przez Ministerstwo Rozwoju.

  PCA jest jedyną organizacją akredytacyjną w Polsce, która posiada akredytację od European Cooperation for Accreditation (EA) i International Accreditation Forum (IAF). Dzięki temu certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, które są akredytowane przez PCA, są uznawane na całym świecie.

  Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

  Aby otrzymać certyfikat ISO 9001, organizacja musi przejść przez proces certyfikacji prowadzony przez akredytowaną firmę certyfikującą. Oto kilka kroków, które należy podjąć, aby uzyskać certyfikat ISO 9001:

  1. Wdróż system zarządzania jakością  ISO 9001 – przed przystąpieniem do procesu certyfikacji, organizacja musi wdrożyć system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy.
  2. Wybierz firmę certyfikującą — należy wybrać firmę certyfikującą, która jest akredytowana przez odpowiedni organ akredytacyjny. Wskazane jest, aby wybrać firmę certyfikującą, która ma doświadczenie w certyfikowaniu organizacji z branży, w której działa organizacja.
  3. Przeprowadź audyt wewnętrzny — przed przystąpieniem do procesu certyfikacji, organizacja musi przeprowadzić audyt wewnętrzny, aby zweryfikować, czy system zarządzania jakością działa zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.
  4. Przeprowadź audyt zewnętrzny — firma certyfikująca przeprowadzi audyt zewnętrzny, aby zweryfikować, czy system zarządzania jakością organizacji spełnia wymagania normy ISO 9001.
  5. Przeprowadź działania korygujące — jeśli w wyniku audytu zostaną zidentyfikowane niezgodności, organizacja musi podjąć działania korygujące i zapewnić, że system zarządzania jakością spełnia wymagania normy ISO 9001.
  6. Otrzymaj certyfikat ISO 9001 – jeśli system zarządzania jakością organizacji spełnia wymagania normy ISO 9001, firma certyfikująca wydaje certyfikat potwierdzający zgodność z normą ISO 9001. Certyfikat jest ważny przez okres trzech lat, po którym konieczne jest przeprowadzenie recertyfikacji.

  Ile trwa proces certyfikacji ISO 9001?

  Czas potrzebny na uzyskanie certyfikatu ISO 9001 zależy od wielu czynników, takich jak wielkość organizacji, jej złożoność, stopień wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz gotowość organizacji do spełnienia wymagań normy. Cały proces może trwać od kilku miesięcy do nawet roku, w zależności od wielkości i złożoności organizacji oraz czasu potrzebnego na wdrożenie działań korygujących na podstawie wyników audytów.

  Proces certyfikacji zwykle składa się z kilku etapów, takich jak:

  1. Wstępna ocena systemu zarządzania jakością
  2. Przeprowadzenie audytu wstępnego przez jednostkę certyfikującą
  3. Wdrożenie działań korygujących na podstawie wyników audytu wstępnego
  4. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego przez jednostkę certyfikującą
  5. Wystawienie certyfikatu

  Warto pamiętać, że uzyskanie certyfikatu ISO 9001 nie jest celem samym w sobie, ale ma realnie przyczynić się do poprawy jakości usług i produktów oraz zwiększyć efektywność organizacji. Dlatego ważne, aby wdrożyć system zarządzania jakością w sposób rzetelny i skuteczny — nie tylko po to, aby otrzymać certyfikat.

  Jak długo ważny jest certyfikat i co należy zrobić, aby go utrzymać?

  Certyfikat ISO 9001 jest ważny przez okres trzech lat od daty jego wydania. Po upływie tego czasu firma musi poddać się kolejnej certyfikacji ISO 9001, aby potwierdzić, że wciąż spełnia wymagania normy.

  Aby utrzymać certyfikat ISO 9001, firma powinna regularnie przeprowadzać wewnętrzne audyty systemu zarządzania jakością oraz poddawać się zewnętrznym audytom przeprowadzanym przez organ certyfikujący. Wszystkie odstępstwa od wymagań normy ISO 9001 powinny być dokumentowane, analizowane i usuwane, aby zapewnić ciągłą poprawę systemu zarządzania jakością.

  Firma powinna także dbać o regularne szkolenia pracowników z zakresu systemu zarządzania jakością oraz monitorować wyniki swojej pracy, aby wychwycić wszelkie niedociągnięcia i wprowadzić poprawki.

  W przypadku braku utrzymania standardów jakości, firma może stracić certyfikat ISO 9001. Dlatego tak ważne jest, aby wdrażać system zarządzania jakością w sposób ciągły i skuteczny oraz regularnie przeprowadzać audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

  QMS System do zarządzania dokumentacja
  Opublikowano
  Umieszczono w kategoriach: Blog

  Kontakt

  Masz jakieś pytania?
  Zainteresowała Cię oferta naszego systemu?
  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego!

   *pola wymagane

   Please prove you are human by selecting the cup.