• Polski
 • English
 • +48 17 875 13 00 contact@qmstorm.com

  Funkcje

  Zarządzanie księgą jakości

  Zarządzanie księgą jakości

  Księga jakości to ogólnodostępny dokument, który zawiera usystematyzowany zbiór procesów i działań, które wdraża firma w celu poprawy i utrzymania jakości swoich działań i produktów. QMStorm umożliwia tworzenie, przetwarzanie i przechowywanie księgi jakości.

  Program ułatwia przygotowanie księgi, tworząc ją ujęciu procesowym, z uwzględnieniem właściwej struktury, kolejności procesów i ich opisów. Użytkownicy mają możliwość wglądu, edycji i udostępniania księgi.

  Przechowywanie dokumentacji

  Przechowywanie dokumentacji

  System umożliwia wprowadzanie i zatwierdzanie zmian jedynie uprawnionym użytkownikom. Wprowadzanie zmian w dokumentach i procesach jest w pełni audytowalne z możliwością generowania automatycznych rejestrów zmian w postaci raportów.

  Zatwierdzanie zmian

  Zarządzanie ryzykiem

  QMStorm zapewnia zunifikowane podejście do zarządzania ryzykiem poprzez włączenie analizy ryzyka do jego wszystkich elementów. Ryzyka i szanse zidentyfikowne w systemie poddawane są analizie oraz nieustannie monitorowane.

  Dokumentowanie akcji naprawczych

  Planowanie i prowadzenie audytów

  Aplikacja pozwala na kompleksową obsługę audytów wewnętrznych, od wprowadzenia planu audytu, po jego przeprowadzenie aż do wygenerowania raportu końcowego i zarejestrowania niezgodności.

  Zarządzanie ryzykiem

  Działania korygujące i naprawcze

  Aplikacja umożliwa rejestrowanie i procesowanie wszelkich spostrzeżeń poaudytowych, skarg od klientów oraz innych zgłoszeń mogących okazać się niezgodnościami.

  Planowanie i prowadzenie audytów

  Raporty

  Każdy z modułów systemu QMStorm posiada rozbudowane możliwości generowania raportów. Raporty takie są wbudowane do systemu i podlegają kastomizacji w zależności od wymagań Klienta. W przedsiębiorstwie zatrudniającym dziesiątki, czy setki osób, możliwość szybkiego wygenerowania np., raportu ze szkoleń personelu w zakresie wdrożonych norm, jest kluczowa w trakcie procesu audytowania.

  Zatwierdzanie zmian

  Notyfikacje

  W zależności od typu zakresu obowiązków, wybranego protokołu i nadanych w systemie uprawnień użytkownicy dostają powiadomienia o oczekujących na nich zadaniach do wykonania, takich jak wykonanie recenzji dokumentu, jego zaakceptowanie, stworzenie planu szkoleń, przeprocesowanie działań korygujących, czy przygotowanie do audytu. Powiadomienia te są widoczne w systemie, jak również mogą być wysyłane w postaci wiadomości email, opartych na szablonach dostosowanych do organizacji.

  Dokumentowanie akcji naprawczych

  Wyszukiwanie

  Chcesz odnaleźć dokumentację procesowaną w określonym czasie albo związaną z wybraną grupą wyrobów np. z suplementami, kosmetykami, farbami czy opakowaniami? Wyszukać dokumenty, w których treści pada określone sformułowanie? A może interesuje Cię zestaw dokumentów związanych z wybraną normą lub standardem? QMStorm umożliwia przeszukiwanie zgromadzonych danych w oparciu o zaawansowane kryteria.

  Kontakt

  Masz jakieś pytania?
  Zainteresowała Cię oferta naszego systemu?
  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego!

   *pola wymagane

   Please prove you are human by selecting the key.