• Polski
 • English
 • +48 17 875 13 00 contact@qmstorm.com
  System Zarządzania Jakością (QMS) w branży farmaceutycznej

  System Zarządzania Jakością (QMS) w branży farmaceutycznej

  25.01.2024r.

  System Zarządzania Jakością w branży farmaceutycznej jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo, skuteczność i jakość produktów farmaceutycznych. Jest to zbiór procedur i praktyk, które przyczyniają się do jakości produktu, odzwierciedlając odpowiednie wymogi regulacyjne branży i przedsiębiorstw.​ W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej kluczowym elementom QMS branży farmaceutycznej, omówimy jego znaczenie i wpływ na bezpieczeństwo produktów oraz przedstawimy, w jaki sposób jego efektywne wdrożenie przyczynia się do poprawy procedur i procesów w organizacjach.

  System Zarządzania Jakością w branży farmaceutycznej — jakie normy i standardy go tworzą.

  System Zarządzania Jakością  w branży farmaceutycznej jest kompleksowym zbiorem polityk, procesów i procedur zaprojektowanych w celu zapewnienia i utrzymania jednolitej, wysokiej jakości produktów farmaceutycznych. Ma to znaczący wpływ na rynek farmaceutyczny na całym świecie, gdyż to właśnie zastosowanie się do standardów zapewnia, że wszystkie produkowane i dostarczane produkty są zgodne z normami regulacyjnymi, co pozwala na kontrolę parametrów, potwierdzając ich jakość i zgodność z wymogami.

  Jak już pisaliśmy, jest to zbiór norm i  procedur,  które są niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów farmaceutycznych. Poniżej wymieniamy niektóre z nich.

  Międzynarodowe normy i standardy

  • ISO 9001:2015. Jest to międzynarodowy standard zarządzania jakością, który może być stosowany w różnych branżach, w tym w farmacji. Określa on wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w organizacji.
  • ICH Q10. Wytyczne Międzynarodowej Rady ds. Harmonizacji Wymagań Technicznych dla Rejestracji Produktów Farmaceutycznych dla Użytku Ludzkiego (ICH), określające ramy dla systemu jakości farmaceutycznej​
  • cGMP (Current Good Manufacturing Practices). Te praktyki produkcyjne są zaleceniami FDA dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości produkcji leków.
  • ​​21 CFR Part 11. Regulacje dotyczące elektronicznych zapisów i podpisów elektronicznych, istotne dla firm stosujących systemy informatyczne​
  • EU GMP Annex 11. Europejskie wytyczne dotyczące dobrych praktyk produkcyjnych dla systemów komputerowych​
  • Good Automated Manufacturing Practice 5 (GAMP5). Wytyczne ISPE dla systemów komputerowych stosowanych w produkcji farmaceutycznej​

  Polskie regulacje

  • Ustawa o produktach leczniczych. Przepisy dotyczące rejestracji, produkcji, dystrybucji i kontroli jakości produktów leczniczych.
  • Narodowy Instytut Leków (NIL). Organ nadzorujący, który monitoruje zgodność z wymaganiami GMP i innych standardów jakościowych w branży farmaceutycznej.
  • Krajowe Centrum Nadzoru Jakości Leków (KNJL).Instytucja odpowiedzialna za kontrolę jakości leków i wyrobów medycznych dostępnych na polskim rynku.

  System Zarządzania Jakością w branży farmaceutycznej — procedury i praktyki

  Podstawą zarządzania jakością w farmacji jest monitorowanie wszystkich etapów produkcji – od surowców po gotowe produkty, tak aby produkt końcowy spełniał określone wymagania jakościowe. Kluczowe procedury i praktyki w QMS w branży farmaceutycznej obejmują:

  • Kontrolę jakości
  • Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) i SOP
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
  • Zarządzanie dokumentacją i rekordami
  • Szkolenie i rozwój personelu
  • Audyty wewnętrzne i zewnętrzne
  • Ciągłe doskonalenie
  • Zarządzanie dostawcami i materiałami
  • Zarządzanie zmianami

  System Zarządzania Jakością w branży farmaceutycznej — korzyści

  System Zarządzania Jakością w branży farmaceutycznej przynosi znaczące korzyści, które obejmują różne aspekty działalności, od bezpieczeństwa produktu po efektywność operacyjną.

  Poprawa wydajności operacyjnej przekłada się na zwiększoną efektywność i redukcję kosztów. Automatyzacja i ujednolicenie procesów w ramach QMS minimalizują ryzyko błędów i niezgodności, co zmniejsza odpady i związane z nimi koszty. Ponadto, system ten promuje kulturę ciągłego doskonalenia, co prowadzi do ulepszeń w procesach produkcyjnych i jakości produktów. QMS może również przyspieszyć wprowadzenie nowych produktów na rynek, co ma kluczowe znaczenie w szybko zmieniającej się branży farmaceutycznej.

  QMS ma również pozytywny wpływ na reputację i zaufanie firmy na rynku. Systematyczne zarządzanie jakością buduje zaufanie klientów i wzmacnia pozycję firmy jako niezawodnego dostawcy wysokiej jakości produktów, co z kolei zwiększa satysfakcję klientów i przekłada się na lepszą retencję klientów i nowe możliwości rynkowe.

  Wdrożenie QMS ułatwia także zarządzanie i kontrolę procesów. Zapewnia jasność i strukturę w działaniach operacyjnych, co ułatwia zarządzanie i nadzór. Dokładna dokumentacja i możliwość śledzenia procesów są kluczowe w przypadku audytów i oceny zgodności. Ponadto, QMS wymaga stałego szkolenia i rozwoju personelu, co prowadzi do zwiększenia kompetencji pracowników i ich zaangażowania w procesy jakościowe.

  Podsumowując, korzyści płynące z QMS w branży farmaceutycznej są obszerne i wielowymiarowe. Poprzez wdrożenie skutecznego systemu zarządzania jakością, firmy farmaceutyczne mogą nie tylko spełniać wymogi regulacyjne, ale także poprawiać jakość swoich produktów i procesów, co przyczynia się do długoterminowego sukcesu i wzrostu na rynku.

  System Zarządzania Jakością w branży farmaceutycznej — systemy informatyczne

  ​Wdrożenie systemów informatycznych do Zarządzania Jakością w branży farmaceutycznej stanowi znaczący krok w kierunku zwiększenia efektywności, poprawy jakości produktów oraz zapewnienia zgodności z rygorystycznymi regulacjami.

  Przede wszystkim, systemy informatyczne QMS automatyzują wiele procesów związanych z zarządzaniem jakością. Obejmuje to zarządzanie dokumentacją, śledzenie zmian, zarządzanie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi (CAPA), a także monitorowanie procesów produkcyjnych. Dzięki temu, procesy te stają się bardziej efektywne, co pozwala na szybszą reakcję na ewentualne problemy i zmniejsza ryzyko błędów ludzkich. Automatyzacja zapewnia również jednolitość i spójność w dokumentacji i procedurach, co jest kluczowe dla zachowania ciągłości i przejrzystości działań.

  Wdrożenie systemów informatycznych QMS umożliwia również lepszą zgodność z regulacjami. W branży, gdzie przepisy są stale aktualizowane i różnią się w zależności od regionów świata, systemy te ułatwiają utrzymanie aktualnego stanu wiedzy oraz szybką adaptację do nowych wymogów. Zapewniają one również niezbędne narzędzia do efektywnego zarządzania audytami, kontrolami oraz przeglądami regulacyjnymi.

  Kolejną ważną korzyścią jest poprawa jakości i bezpieczeństwa produktów. Systemy QMS pozwalają na lepsze monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych, co z kolei przekłada się na wyższą jakość końcowych produktów farmaceutycznych. Ponadto, dzięki możliwości szybkiej analizy danych i generowania raportów, firmy mogą lepiej zrozumieć swoje procesy i szybciej zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

  Wreszcie, systemy informatyczne QMS ułatwiają współpracę i komunikację wewnątrz organizacji. Zintegrowane platformy pozwalają na łatwiejszą wymianę informacji między różnymi działami, co jest szczególnie ważne w dużych, globalnych przedsiębiorstwach. Przyczynia się to do lepszego zrozumienia procesów przez wszystkich pracowników i wspiera kulturę jakości w całej organizacji.

  Podsumowując, wdrożenie systemów informatycznych QMS w branży farmaceutycznej przynosi szereg korzyści, w tym zwiększoną efektywność, lepszą zgodność z regulacjami, poprawę jakości produktów oraz usprawnia komunikację wewnętrzną. Jest to niezbędne narzędzie, które pomaga firmom farmaceutycznym sprostać wyzwaniom związanym z utrzymaniem wysokich standardów jakości.

  QMS System do zarządzania dokumentacja
  Opublikowano
  Umieszczono w kategoriach: Blog

  Kontakt

  Masz jakieś pytania?
  Zainteresowała Cię oferta naszego systemu?
  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego!

   *pola wymagane

   Please prove you are human by selecting the star.