• Polski
 • English
 • +48 17 875 13 00 contact@qmstorm.com
  System ISO – co to jest?

  System ISO – co to jest?

  01.02.2023r.

  Świadomi konsumenci oczekują coraz więcej od dostępnych na rynku usług i produktów. Stąd przedsiębiorcy muszą sięgać po narzędzia, które pozwolą im na utrzymanie i budowanie coraz wyższego poziomu jakości, a także zdobycie większego zaufania wśród klientów. W tym celu wiele firm decyduje się na wdrożenie określonych systemów ISO, w celu otrzymania międzynarodowego certyfikatu.  W dzisiejszym artykule kilka podstawowych informacji o organizacji ISO i tworzonych przez nią systemach zarządzania.

  ISO – co to jest?

  ISO (ang. International Organization for Standardization), czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna jest to pozarządowa instytucja, która na dzień dzisiejszy zrzesza 167 krajowych organów normalizacyjnych z różnych państw na całym świecie.

  Organizacja zajmuje się tworzeniem i publikacją dobrowolnych, opartych na konsensusie i dostosowanych do potrzeb rynku, międzynarodowych systemów do zarządzania, standardów i norm dla produktów i usług, które mają na celu zapewnić spójność w sposobie działania firm z różnych branż i z różnych krajów.

  Normy i standardy  ISO służą jako wytyczne dla przedsiębiorców i organizacji, które chcą poprawić lub utrzymać jakość świadczonych usług lub wytwarzanych produktów. Wdrożenie określonego systemu ISO, dostosowanego do specyfiki danej organizacji i branży, przekłada się nie tylko na jakość, ale także efektywność pracy i zaufanie wśród klientów.

  Organizacje, które wdrożą określone normy ISO mogą starać się o otrzymanie międzynarodowego certyfikatu jakości ISO.

  System ISO  – co to jest?

  System ISO to opracowany i opublikowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną,  system zarządzania w organizacji lub w przedsiębiorstwie. Systemy ISO mogą dotyczyć różnych obszarów działalności tj. zarządzanie jakością, środowiskiem, czy też bezpieczeństwem informacji. Mogą być także dedykowane do konkretnych branż, np. do laboratoriów (ISO 17025) lub mieć ogólne zastosowanie tak jak System do Zarządzania Jakością ISO 9001.

  Systemy zarządzania ISO to publikacje, które zawierają szereg norm, standardów i wytycznych, które mają zoptymalizować procesy i procedury, tak aby organizacja bądź przedsiębiorstwo zapewnia swoim klientom usługi i produkty o jak najwyższej jakości.

  Firmy, które zdecydują się wdrożyć system ISO mogą starać się o otrzymanie certyfikatu. W tym celu muszą spełnić wszystkie wytyczne wymienione w treści danego systemu, a także przejść proces certyfikacji.

  System ISO – kiedy powstał pierwszy ?

  Historia powstania ISO sięga lat 40. XX wieku, kiedy po zakończeniu II wojny światowej kraje Europy i Ameryki Północnej zaczynały wznawiać handel międzynarodowy. W tamtym czasie brakowało jednolitych standardów, które usprawniłyby i ujednoliciły wymianę handlową i współpracę między organizacjami, a przede wszystkim stworzył spójne normy i standardy jakości dla usług i produkowanych towarów.

  W 1946 roku, przedstawiciele 25 krajów spotkali się w Londynie, aby rozwiązać ten problem i założyć międzynarodową organizację, która mogłaby ustanawiać jednolite standardy dla różnych branż i dziedzin. Konferencja krajowych organizacji normalizacyjnych, która ustanowiła ISO miała miejsce w Londynie od 14 do 26 października 1946 roku.

  ISO narodziło się z połączenia dwóch organizacji – ISA (Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych), utworzona w Nowym Jorku w 1926 r. i zarządzana ze Szwajcarii oraz UNSCC (Komitet Koordynacyjny ds. Standardów Organizacji Narodów Zjednoczonych), utworzona w 1944 roku z siedzibą w Londynie. W ten sposób powstała instytucja ISO (International Organization for Standardization, czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), która rozpoczęło swoją działalność w 1947 roku.

  Pierwsza norma ISO została opublikowana w 1947 roku. Była to norma ISO 1:1946 „Reguły dla oznaczania wymiarów w technice rysunkowej” (Rules for the Designation of Dimensions in Technical Drawings). Norma ta zawierała zasady dotyczące oznaczania wymiarów na rysunkach technicznych, co miało je ujednolicić i ułatwić ich interpretację na arenie międzynarodowej.

  W pierwszych latach działalności ISO skupiła się na opracowywaniu norm dotyczących technologii, takich jak rysunki techniczne, narzędzia i wymiary elementów mechanicznych. W latach 50. organizacja rozpoczęła prace nad normami dotyczącymi zarządzania jakością, co doprowadziło do opublikowania normy ISO 9000 w 1987 roku, która jest najszerzej stosowaną normą z zakresu zarządzania jakością na świecie.

  ISO rozwijała się i rozszerzała swoje działania na różne dziedziny, takie jak bezpieczeństwo, środowisko, energia, transport, informatyka i wiele innych. Przez lata  swojej działalności organizacja ISO opublikowała ponad 22 000 norm dotyczących różnych dziedzin, które służą jako wytyczne i standardy dla utrzymania i podwyższania jakości produktów, usług i procesów.

  ISO jest organizacją non-profit, która skupia reprezentantów różnych krajów, zarówno państw członkowskich, jak i organizacji pozarządowych. Obecnie ISO zrzesza 167 krajów i jest jedną z najważniejszych międzynarodowych organizacji normalizacyjnych na świecie.

  Kto założył ISO?

  ISO został założony przez grupę reprezentantów różnych krajów.  Nie ma jednej konkretnej osoby, która jest uważana za założyciela ISO, mówi się raczej o grupie ludzi, czy też członkach – założycielach. Warto wspomnieć, że jednym z członków – założycieli jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), który obecnie jest także naszą krajową jednostką organizacyjną.

  W działalności ISO kluczowe są współpraca i wkład jest państw członkowskich oraz ekspertów z różnych dziedzin. Jednym z głównych czynników sukcesu ISO jest to, że jest to organizacja międzynarodowa, która skupia przedstawicieli różnych krajów i różnych branż, co pozwala na uwzględnienie różnych perspektyw i potrzeb w procesie tworzenia norm. Dzięki temu normy ISO są przyjmowane przez organizacje na całym świecie i stają się one jednolitym językiem.

  ISO system – ile norm obecnie istnieje?

  Obecnie istnieje ponad 22 000 systemów ISO dotyczących różnych obszarów, takich jak zarządzanie jakością, bezpieczeństwo, środowisko, energia, transport i wiele innych. Normy te są opracowywane przez specjalistów z różnych dziedzin i służą jako wytyczne dla organizacji, co ma na celu poprawę i utrzymanie jakości w organizacjach różnego typu.

  Niektóre z najważniejszych systemów ISO to:

  • ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością
  • ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego
  • ISO 45001:2018 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy –
  • ISO 27001:2013 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • ISO 50001:2018 – Systemy zarządzania energią
  • Wszystkie normy ISO są dostępne do pobrania na stronie internetowej ISO – iso.org.

  źródło: iso.org

  QMS System do zarządzania dokumentacja

  Opublikowano
  Umieszczono w kategoriach: Blog

  Kontakt

  Masz jakieś pytania?
  Zainteresowała Cię oferta naszego systemu?
  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego!

   *pola wymagane

   Please prove you are human by selecting the heart.