• Polski
 • English
 • +48 17 875 13 00 contact@qmstorm.com
  Program do zarządzania dokumentami wewnętrznymi firmy

  Program do zarządzania dokumentami wewnętrznymi firmy

  15.04.2024r.

  Dokumenty – czy to w formie papierowej, czy elektronicznej – są nieodłącznym elementem każdej działalności, odzwierciedlając procesy, umowy, polityki i procedury. Ich odpowiednie zarządzanie, obejmujące organizację, przechowywanie, kontrolę dostępu oraz monitorowanie, stanowi fundament sprawnie działającej organizacji. W tym kontekście, programy do zarządzania dokumentami wewnętrznymi firmy, takie jak QMStorm, oferują zaawansowane rozwiązania, umożliwiające nie tylko centralizację i automatyzację procesów, ale także zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa i łatwość dostępu do informacji. W tym artykule skupimy się na kluczowych aspekty zarządzania dokumentacją, a także korzyściach płynących z automatyzacji tego procesu.

  Co to jest zarządzanie dokumentacją?

  Zarządzanie dokumentacją to proces organizacji, przechowywania, monitorowania, kontrolowania oraz zarządzania dostępem do dokumentów używanych i generowanych przez firmę lub organizację. Dokumenty te mogą przybierać różne formy, od tradycyjnych papierowych dokumentów po elektroniczne pliki, zdjęcia, a nawet komunikaty e-mail. Proces ten obejmuje również zarządzanie tzw. cyklem życia dokumentu, od jego utworzenia, przez aktywne wykorzystanie, przechowywanie, aż po ostateczne usunięcie lub archiwizację.

  Kluczowe cele zarządzania dokumentacją obejmują:

  • Ułatwienie dostępu. Zapewnienie szybkiego i łatwego dostępu do potrzebnych dokumentów dla uprawnionych użytkowników.
  • Kontrola wersji. Zarządzanie różnymi wersjami dokumentów, aby upewnić się, że użytkownicy pracują na aktualnych dokumentach.
  • Bezpieczeństwo. Ochrona informacji przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem.
  • Zgodność z przepisami. Pomoc w spełnieniu wymogów prawnych i branżowych dotyczących zarządzania dokumentacją, takich jak terminy przechowywania i protokoły dostępu.
  • Optymalizacja procesów. Usprawnienie i automatyzacja procesów związanych z dokumentacją w celu zwiększenia efektywności operacyjnej.

  Wdrożenie skutecznego systemu zarządzania dokumentacją może przynieść organizacji liczne korzyści, w tym poprawę produktywności, zminimalizowanie ryzyka utraty danych oraz lepsze wykorzystanie zasobów. Na rynku dostępne są różnorodne narzędzia i programy do zarządzania dokumentami wewnętrznymi firmy, które oferują funkcje takie jak automatyzacja przepływu pracy, zarządzanie wersjami, kontrola dostępu oraz integracja z innymi systemami IT w firmie.

  Jak zarządzać dokumentacją?

  Zarządzanie dokumentacją w organizacji wymaga skutecznej strategii i odpowiednich narzędzi, aby zapewnić łatwy dostęp, bezpieczeństwo, zgodność z przepisami oraz efektywność operacyjną. Poniżej przedstawiam kluczowe kroki i najlepsze praktyki, które mogą pomóc w zarządzaniu dokumentacją:

  1. Określenie polityki zarządzania dokumentacją

  • Ustalenie standardów – określenie, jak dokumenty są tworzone, jak są klasyfikowane, przechowywane, udostępniane i usuwane.
  • Zgodność z przepisami – upewnienie się, że polityka zarządzania dokumentacją jest zgodna z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami.

  2. Klasyfikacja dokumentów

  • Kategorie dokumentów – utworzenie jasnych kategorii dla dokumentów, ułatwiających ich wyszukiwanie i zarządzanie.
  • Metadane – dodanie metadanych do dokumentów, takich jak data utworzenia, autor, wersja itp., co ułatwia ich katalogowanie i odnajdywanie.

  3. Wybór odpowiedniego programu do zarządzania dokumentami wewnętrznymi firmy

  • System zarządzania QMS lub DMS – taki, który wspiera wszystkie aspekty zarządzania dokumentacją, w tym przechowywanie, kontrolę wersji, workflow i bezpieczeństwo.
  • Integracja – zapewnienie, że system QMS dobrze integruje się z innymi używanymi systemami (np. CRM, ERP).

  4. Kontrola dostępu i bezpieczeństwo

  • Uprawnienia – określenie, kto ma dostęp do jakich dokumentów i poziomów operacji, które może na nich wykonać (odczyt, edycja, usuwanie).
  • Zabezpieczenia – implementacja środków zabezpieczających, takich jak szyfrowanie, aby chronić dokumenty przed nieautoryzowanym dostępem i utratą danych.

  5. Przepływ pracy i automatyzacja

  • Automatyzacja procesów – wykorzystanie funkcji systemu QMS lub DMS do automatyzacji rutynowych zadań, takich jak zatwierdzanie dokumentów, przypomnienia o terminach i przeglądy.
  • Śledzenie zmian – utrzymywanie rejestru zmian w dokumentach, aby łatwo śledzić historię edycji i przeglądów.

  6. Regularne przeglądy i aktualizacje

  • Przegląd dokumentów – regularne przeglądanie i aktualizowanie dokumentów, aby upewnić się, że są one aktualne i nadal relewantne.
  • Ciągłe doskonalenie – systematyczne audyty, ocenianie i doskonalenie procesów zarządzania dokumentacją, aby zwiększać efektywność i skuteczność.

  7. Szkolenie Pracowników

  • Zapewnienie, że wszyscy pracownicy są świadomi polityk i procedur zarządzania dokumentacją oraz są szkoleni z korzystania z systemu QMS lub DMS.

  Implementacja tych kroków może znacznie poprawić zarządzanie dokumentacją w organizacji, zapewniając, że jest ona bezpieczna, dostępna i zgodna z obowiązującymi przepisami.

  Jak zautomatyzować procesy i zarządzanie dokumentami w firmie?

  Automatyzacja procesów i zarządzania dokumentami w firmie stanowi kluczowy element zwiększający efektywność, minimalizujący błędy oraz ulepszający przepływ pracy.

  Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wdrożenie odpowiedniego programu do zarządzania  dokumentami wewnętrznymi firmy, który umożliwia automatyzację wielu aspektów związanych z zarządzaniem jakością. Dzięki funkcjom takim jak automatyczne zarządzanie dokumentacją, kontrola wersji i audyt ścieżki oraz zdefiniowanie zautomatyzowanych przepływów pracy, oprogramowanie to pozwala na centralizację dokumentów, łatwe wyszukiwanie, śledzenie zmian i automatyzację procesów zgłaszania niezgodności czy działań korygujących.

  Kolejny etap to cyfryzacja i optymalizacja procesów biznesowych poprzez automatyzację przepływu pracy. Mapowanie procesów biznesowych i identyfikacja obszarów do automatyzacji, ustawianie automatycznych przypomnień oraz integracja z innymi systemami, takimi jak CRM czy ERP, znacząco przyspiesza przepływ pracy i ułatwia wymianę danych między systemami.

  Automatyzacja obejmuje również elektroniczne obiegi dokumentów, które zastępują tradycyjne dokumenty papierowe ich cyfrowymi odpowiednikami, umożliwiając szybkie zatwierdzanie przez elektroniczne podpisy oraz dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca i urządzenia. Dodatkowo, wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pozwala na automatyczne sortowanie dokumentów, klasyfikację, tagowanie oraz ekstrakcję kluczowych informacji, co znacząco przyspiesza przetwarzanie danych.

  Ważne jest również zapewnienie regularnych szkoleń dla pracowników, aby mogli skutecznie korzystać z nowych narzędzi oraz być świadomymi zagrożeń cyfrowych i sposobów ich unikania. Ponadto, ciągły monitoring i optymalizacja zautomatyzowanych procesów są niezbędne do zapewnienia ich efektywności i adaptacji do zmieniających się potrzeb biznesowych.

  Automatyzacja zarządzania dokumentami i procesów w firmie to nie jednorazowe działanie, lecz ciągły proces wymagający zaangażowania i dostosowania do specyfiki organizacji. Przyjęcie odpowiedniego podejścia przynosi jednak znaczące korzyści, takie jak poprawa efektywności, redukcja kosztów operacyjnych i lepsze zarządzanie ryzykiem, co w konsekwencji wpływa na wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

  Automatyzacja procesów i zarządzania dokumentami w skrócie:

  1.Wdrożenie programu do zarządzania dokumentami wewnętrznymi firmy

  • Automatyczne zarządzanie i centralizacja dokumentów
  • Kontrola wersji i historia ścieżki
  • Automatyzacja przepływu pracy

  2. Automatyzacja przepływu pracy

  1. Mapowanie procesów biznesowych i identyfikacja obszarów do automatyzacji.
  2. Ustawianie automatycznych przypomnień, zadań i alertów dla pracowników w celu przyspieszenia przepływu pracy.
  3. Integracja z innymi systemami

  3. Elektroniczne obiegi dokumentów

  • Używanie cyfrowych podpisów do szybkiego zatwierdzania dokumentów.
  • Zapewnienie pracownikom dostępu do dokumentów i możliwości ich edycji z dowolnego miejsca i urządzenia.

  4. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i machine learning

  • Automatyczne sortowanie dokumentów, klasyfikacja i tagowanie dokumentów na podstawie ich zawartości.
  • Automatyczne wydobywanie kluczowych informacji z dokumentów, co pomaga w szybszym przetwarzaniu danych.

  5. Regularne szkolenia

  • Jak pracować z nowymi systemami i procesami.
  • Bezpieczeństwo i ochrona danych

  Dlaczego automatyzacja procesów i obiegu dokumentów w jest potrzebna w firmie?

  Automatyzacja procesów i obiegu dokumentów jest kluczowym elementem wspierającym rozwój firm. Przede wszystkim, pozwala znacznie zwiększyć efektywność operacyjną poprzez eliminację czasochłonnych, “ręcznych” zadań. Pracownicy mogą skupić się na bardziej strategicznych aspektach swojej pracy, gdyż automatyzacja przejmuje rutynowe procesy, takie jak wprowadzanie danych czy zarządzanie dokumentacją. Dzięki temu, możliwe jest przyspieszenie przepływu pracy i osiągnięcie lepszych wyników w krótszym czasie.

  Automatyzacja ma również bezpośredni wpływ na poprawę jakości pracy. Poprzez standaryzację procesów i minimalizację błędów ludzkich, firmy mogą zapewnić wyższą spójność i dokładność w swojej działalności. To z kolei prowadzi do zwiększenia satysfakcji klientów, którzy otrzymują produkty i usługi na wyższym poziomie.

  Kolejnym istotnym aspektem jest optymalizacja zarządzania dokumentami. W środowisku, gdzie liczba generowanych dokumentów rośnie w szybkim tempie, automatyzacja umożliwia lepszą organizację, łatwiejszy dostęp oraz szybsze przetwarzanie dokumentów, co znacząco wpływa na płynność procesów biznesowych.

  Z punktu widzenia zgodności z przepisami bezpieczeństwa, automatyzacja oferuje narzędzia do lepszego monitorowania i kontroli. Firmy mogą łatwiej przestrzegać obowiązujących norm i regulacji, dzięki automatycznym przypomnieniom o terminach oraz rejestrowaniu wszystkich niezbędnych danych i zmian w dokumentach. To z kolei zmniejsza ryzyko naruszeń prawnych oraz potencjalnych kar.

  Na koniec, automatyzacja przyczynia się do lepszego wykorzystania zasobów. Zmniejszenie ilości pracy manualnej i skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie określonych operacji pozwala na bardziej efektywne dysponowani czasem pracy i środkami finansowymi firmy. W rezultacie, organizacje mogą realizować więcej projektów i inicjatyw, co przekłada się na ich szybszy rozwój i zdolność do reagowania na zmieniające się potrzeby rynku.

  Jaki program do zarządzania dokumentami wewnętrznymi firmy?

  QMStorm to zaawansowany program, który został zaprojektowany, aby wspierać firmy w implementacji, utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu ich systemów zarządzania jakością. Oferuje on szeroki zakres funkcji, od automatyzacji procesów po szczegółowe śledzenie historii zmian w dokumentach, co jest kluczowe dla utrzymania wysokich standardów jakości.

  Centralizacja dokumentacji QMS

  Jedną z głównych zalet QMStorm jest centralizacja dokumentacji QMS, co znacząco ułatwia zarządzanie dokumentami. Wszystkie ważne dokumenty, takie jak procedury operacyjne, instrukcje pracy, polityki jakości oraz zapisy z audytów, są łatwo dostępne z jednego miejsca. To nie tylko zwiększa efektywność, ale także pomaga w spełnianiu wymogów norm i regulacji.

  Zgodność z normami i regulacjami

  QMStorm pomaga firmom w utrzymaniu zgodności z międzynarodowymi normami jakości, takimi jak ISO 9001, przez zapewnienie narzędzi do skutecznego monitorowania i zarządzania dokumentacją.

  Bezpieczeństwo i kontrola dostępu

  Zarządzanie dostępem do dokumentów jest kluczowe dla utrzymania ich bezpieczeństwa. QMStorm oferuje zaawansowane opcje kontroli dostępu, pozwalające na określenie, kto może przeglądać, edytować czy udostępniać dokumenty. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie, że wrażliwe informacje są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

  Łatwość użytkowania i wsparcie

  QMStorm wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością, ale również intuicyjnym interfejsem, co sprawia, że zarządzanie dokumentacją QMS staje się prostsze niż kiedykolwiek. Ponadto, oferujemy wsparcie techniczne i doradcze, pomagając firmom w maksymalnym wykorzystaniu możliwości tego oprogramowania.

  QMStorm otwiera nowe możliwości w optymalizacji procesów, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa i zgodności z normami. Dzięki takim rozwiązaniom, przedsiębiorstwa mogą nie tylko podnieść jakość swoich produktów i usług, ale również zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

  QMS System do zarządzania dokumentacja
  Opublikowano
  Umieszczono w kategoriach: Blog

  Kontakt

  Masz jakieś pytania?
  Zainteresowała Cię oferta naszego systemu?
  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego!

   *pola wymagane

   Please prove you are human by selecting the plane.